Omnämning av dina kontaktuppgifter i produktbeskrivning, meddelanden etc.

Gewijzigd op Do, 29 Feb om 4:00 PM

Det är inte tillåtet att visa dina kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress eller webbadress på Springest. Detta står beskrivet i Springest Allmänna villkor, vilka är en del av Ramavtalet för Självservice. Detta gäller för alla delar av portalen, inklusive beskrivningen av din organisation och beskrivningen av dina lärprodukter. Vi kontrollerar detta och kan om det behövs komma att ta bort kontaktuppgifter eller avpublicera hela kontot.

Varför får jag inte presentera mina kontaktuppgifter på Springest?

Anledningen till detta är att vi vill ge våra besökare en enhetlig upplevelse av portalens utbud, där alla lärprodukter och alla leverantörer presenteras på samma sätt. Detta skapar tydlighet för besökare och leverantörer. Dessutom får du härmed, via Admin och Statistiksidan, en god bild av vad Springest betyder för dig när det gäller synlighet, klick och bokningar. Självklart är det också så att vår inkomst baseras på de förfrågningar och bokningar som vi genererar åt dig via portalen.

Om du har idéer och förbättringsförslag kring konverteringsmöjligheter (de sätt som besökare kommer i kontakt med dig) på Springest, vill vi gärna ta del av dem. 

Naturligtvis kan vi inte och vill vi inte förekomma att potentiella deltagare letar upp dig på andra sätt. Dock eftersträvar vi att upprätthålla lika villkor för alla leverantörer och utbildare.

Vad står det i Springest Allmänna Villkor om detta?

Avsnitt 5.3 i de Allmänna Villkoren, som är en del av Springest ramavtal för Självservice, gäller för leverantörer:

5.3. Leverantören ska avhålla sig ifrån otillåten användning av Leverantörsidan och ska framstå och agera som en omsorgsfull och ansvarstagande Leverantör. Otillåten användning avser exempelvis alltid – men inte uteslutande – att hänvisa till Leverantörens webbplats eller lämna ut andra kontaktuppgifter, såväl i Produktutbudet som på Leverantörsidan. 

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring +49 (0) 32 22 / 18 09 400. Vi hjälper dig gärna!

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren